PayPal (測試中)            

PayPal (測試中)付費方式: 
1.請親至治療所繳費,或轉帳至元大銀行806,
   帳號20612000019647轉帳後請告知帳號末四碼,感謝您! 
2.遠距諮商亦可透過PayPal刷卡(測試中)!